Strojno-technologické práce a dodávky

MECOM a.s

Múzeum MU A.Warhola, ML

 

 • CHEMES a.s.
  Dodávka a montáž ústredného kúrenia v administratívnej budove
  Rekonštrukcia výmenníkovej stanice AB
  Údržba výmenníkových staníc a rozvodov UK (2004)
  Dodávka a montáž vzdušníka a potrubných rozvodov tlakového vzduchu
  Rozvod vzduchu čiernym a nerezovým potrubím
 • BUKÓZA PÍLA a.s.
  Meranie spotreby tepla, TUV a kondenzátu vo výmenníkových staniciach
  Technologické rozvody k sušiarňam reziva
  Meranie spotreby tepla
  Rozvod vody a tlakového vzduchu
 • LETISKO Sliač
  Meranie množstva leteckého petroleja
 • DANFOSS RHODIA, a.s
  Údržba výmenníkových staníc a rozvodov UK
 • KIA Motors Slovakia Žilina
  Dodávka a montáž trás a technológie potrubných rozvodov technologických médií
  Rozvod benzínov, motorovej nafty, glykolu, chladiva a olejov. Výrobná hala objekt SO611 a Tank farm.
 • NYLSTAR Slovakia a.s.
  Tlakové skúšky a opravy výmenníkov tepla a príslušenstva
  Strojné opravy výmenníkov a ich skúšky
 • MECOM a.s.
  Dodávka a montáž vzdušníka kompresora a potrubných rozvodov tlakového vzduchu
  Rozvod vzduchu nerezovým potrubím v celom areáli
  Dodávka a montáž ústredného kúrenia vo výrobných halách celého areálu
 • Priemyselný park Kechnec
  Dodávka a montáž úpravne vody pre akciu FORD GETRAG
  Dodávka a montáž nerezových vodojemov 250m3
  Montáž nerezového potrubia rozvodu vody a vzduchu
 • RHODIA a.s
  Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie systému UK
  Dodávka a montáž chladiacej mikroveže a osadením pomocou vrtulníka na strechu objektu
  dodávka a montáž rozvodov chladiacej vody a regulácie
  Dodávka a montáž zásobníkov granulátu a rozvodov dusíka
  Výroba a montáž nerezových zásobníkov granulátu napojenie na rozvody dusíka
  Redukcia prehriatej pary-Termokompresia zbytkovej pary
  Dodávka a montáž termokompresora zbytkovej pary SPIRAX- SARCO
  Montáž rozvodných potrubí a regulácie
 • Čistiareň odpadových vôd Humenné
  Montáž technológie dúcharne a rozvodné potrubia
  Montáž technológie dúcharne a rozvody, čierných a nerezových potrubí
 • RIA a.s.
 • NEXIS a.s. Humenné
  Montáž oceľových konštrukcií a a technológie Buhler
  Linka na sušenie granulátu

 

Okrem týchto referenčných akcií naša spoločnosť zrealizovala množstvo dodávok a montážnych prác priemyselného charakteru. Parovody, rozvody ropných produktov, technických plynov a ucelených technológií v chemickom a potravinárskom priemysle.