Letisko Košice

Buhler Nexis

 

 • Obchodný dom Laborec 2
  Budova obchodného domu Triada s.r.o.
 • HNOJIVÁ Duslo, s.r.o..
  Skládka vápenca – betonáž oporných múrov a základov skládky vápenca systémovým debnením.
 • ZIPP Bratislava, s.r.o.
  Prípojka vody a areálový rozvod vody. Priemyselný park Myslina. Montážne práce pri zriadení prípojky vody a areálového rozvodu pre priemyselný park. Zemné práce a betonáž šachiet.
 • CEZA s.r.o., Humenné
  Stavba polyfunkčného objektu.
  Stavebné práce tesárske, murárske, betonáže.
 • Kardiologia Kontinuum, s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie
  Budova zdravotného strediska.
 • Letisko Košice, a.s.
  Sklad LPL, výstavba skladu leteckého petroleja.
 • CHEMES a.s., Humenné
  Skládka uhlia Výstavba skládky uhlia pre tepláreň.
 • Priemyselný park Chemes s.r.o.
  Rekonštrukcia obchodného centra, predajne mäsa a potravín.
 • Collectioner s.r.o., IBV Pod lesom Budimír
  Výstavba inžinierských sieti pre IBV Pod lesom Budimír. Plyn, vodovod a kanalizácia pre 45 rodinných domov.
 • AGROVOS s.r.o., Obilné sila Parchovany
  Výstavba obilných síl pre výrobu kŕmnych zmesi v Parchovanoch. Betonáže kruhových základov síl, inžinierske siete.
 • Zipp Bratislava s.r.o., Výrobný závod Magnetti Marelli Kechnec
  Požiarny vodovod a prípojky plynu výrobný závod Magnetti Marelli.
  Výstavba požiarného vodovodu v areáli závodu a prípojok plynu.
 • GETRAG FORD TRANSMISSIONS
  Rozvoj infraštruktúry obce Kechnec súvisiacej s akciou GETRAG FORD TRANSMISSIONS
  Úpravne priemyselnej vody a pitnej vody , vodojemy a prepojovacie potrubia.
 • Chemstroj a.s., Výrobný závod MO Strážské
  Vysokotlaká prípojka plynu pre Minioceliareň Strážske
 • Chemes a.s.
  Rekonštrukcia podnikovej kuchyne v Chemes a.s.
 • Scorp s.r.o.
  Výstavba futbalového štadióna MFK Michalovce, betonáže tribún štadióna.