Sme montážno-dodavateľska organizácia

Dodávame a montujeme zariadenia pre priemyselné technológie a technické vybavenie budov od roku 1996. Zamestnávame odborníkov pre obrábanie a zváranie čiernych materiálov, materiálov z nehrdzavejúcej ocele v ochrannej atmosfére a vedúcich montérov pre montáž technológií. Disponujeme tiež výrobnou a montážnou kapacitou zameranou na dodávky od malých až po veľké technologické celky. Firma je taktiež zameraná na výrobu zváraných a obrábaných dielov, oceľových konštrukcií, plynofikácie, dodávky a montáž výmenníkových staníc (kotolní). V tejto oblasti inžinierskych a dodávateľských služieb ponúka firma komplexné práce „na kľuč“.

 

Stavby zhotovujeme na kľúč, aj formou subdodávok

Ďalším predmetom činnosti je stavebná činnosť s hlavným zameraním na výstavbu a rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov, rekonštrukcií a sanácií oporných múrov a zosuvov pôdy, čističiek odpadových vôd a všetkých druhov inžinierskych sietí. Realizujeme výstavbu rodinných domov, privádzačov a pod. Pre investora zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť na celú stavbu a aj jej časti.

 

Optimálna profesná skladba pracovníkov

Spoločnosť PLYNMONT Humenné s.r.o. disponuje pracovníkmi v profesnej skladbe pre kompletnú realizáciu stavebnej výroby a vlastní mechanizáciu potrebnú k týmto prácam. Na vykonanie prác atypických a špeciálne odborne náročných (umelecké práce, špeciálne technológie a materiály), kooperuje s renomovanými firmami v danej oblasti, čo je zárukou vysokej kvality materiálov a odbornosti prevedených prác.

 

Technologické dodávky a montáže v priemysle

Zaraďujeme sa medzi menšie podnikateľské subjekty, čo nám umožňuje pružne reagovať na požiadavky trhu a zavádzať nové progresívne technológie. Orientácia podnikania sa zameriava vo väčšej miere na technologické dodávky a montáže v priemysle. Práce sú vykonávané pracovníkmi v pracovnom pomere, ktorí sú poučení o BOZP a PO. Svoju bezúhonnosť preukazujú na požiadanie odberateľa výpisom z registra trestov. Zamestnanci sú finančne dobre ohodnocovaní podľa pracovných výkonov. Dôkazom o tom je nízka fluktuácia zamestnancov.

 

KONTAKT