Efektívne pracovné postupy = úspora nákladov

Úspora nákladov znamená pre zadávateľov tohto druhu služieb nezanedbateľnú finančnú položku. Efektívne pracovné postupy, ktorými možno znížiť náklady, sa dajú dosiahnuť vyškoleným personálom, ktorý ich pozná a vie použiť. Neznalosť problematiky spôsobuje, že zákazník získa dojem o neúmerných finančných požiadavkách poskytovateľa prác. Smeruje to potom k snahe vyžiť vlastný personál a tým ušetriť. Opak je však pravdou. Pre úspory nákladov hovorí využitie techniky, pomôcok, prostriedkov a tým aj vyšší výkon, nižšie náklady na personál, úspora času a vyššia kvalita prác. Pri konečnom výpočte to znamená zníženie celkových nákladov na údržbu toho ktorého objektu. Nehovoriac o profesionálnom fungovaní a raste so všetkými jeho zložkami.

 

Komplexnosť služieb

Bohaté skúsenosti, kvalitné technické vybavenie, odbornosť, technická vyspelosť a kontrolná činnosť, to sú základné atribúty, ktoré dávajú záruku kvality ponúkaných služieb. Naším cieľom bolo vždy vyhovieť požiadavkám zákazníka a systémovo zaistiť aj ostatné služby majúce priamu súvislosť s našou činnosťou.

 

Kvalita poskytovaných služieb

Cena, kvalita, flexibilnosť a schopnosť zabezpečiť okamžitú náhradu za pracovníkov počas dovoleniek, práceneschopnosti, prekážkach pri práci a plniť požiadavky odberateľa akéhokoľvek Ide nám predovšetkým o:

  • spokojnosť zákazníka
  • neustála inovácia technológií a skvalitňovanie služieb
  • rešpekt k životnému prostrediu

 

Súbor firemných cieľov a činností v oblasti kvality:

  • analýza potrieb zákazníka
  • riadenie a kontrola pri výkone služieb, ktoré zabezpečia predchádzanie nespokojnosti zákazníka
  • optimalizácia nákladov vzhľadom na kvalitu služieb
  • vytvorenie zodpovednosti všetkých pracovníkov za kvalitu vo vnútri firmy
  • používanie najnovších technológii, šetrných k životnému prostrediu
  • zlepšovanie technického a materiálneho vybavenia pre zlepšenie kvality služieb

Snahou firmy je poskytnúť kvalifikované a profesionálne služby, ktoré prinesú spokojnosť obom zmluvným stranám.

 

KONTAKT