• BLAŽEJ KRIDLA PLYNMONT, s.r.o.

  “Kritériom pre nás je spokojnosť našich zákazníkov s poskytovanými službami. Staviame preto v prvom rade na dlhodobej partnerskej spolupráci, profesionalite, neustálej inovácii technológií a pracovných postupov a dôkladnej analýze každého projektu. Vedenie spoločnosti pokladá riadenie kvality za filozofiu k dosahovaniu excelentnosti. ”
 • ŠTEFAN KAMMER PLYNMONT, s.r.o.

  “Neustále aplikujeme progresívne, technicky orientované systémy do všetkých oblastí života podniku čo umožňuje pružne reagovať na požiadavky trhu. Komplexné ponímanie potrieb klienta nám umožňuje ponúknuť to najdôležitejšie, vašu spokojnosť. Aj do budúcnosti vás chceme ubezpečiť, že hlavnou sférou nášho záujmu je priestor pre váš úspech.”

 

NEVÁHAJTE A NAPÍŠTE NÁM

  menoemail  KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB

  Bohaté skúsenosti v stavebnej činnosti a technológickych riešeniach, kvalitné technické vybavenie, odbornosť, technická vyspelosť a kontrolná činnosť, to sú základné atribúty, ktoré dávajú záruku kvality ponúkaných služieb. Naším cieľom je vždy vyhovieť požiadavkám zákazníka a systémovo zaistiť aj ostatné služby, ktoré majú priamu súvislosť s našou činnosťou.

  PREČO VYUŽIŤ NAŠE SLUŽBY

  Odstránenie zbytočných stavebných nákladov je pre každého zadávateľa zásadné. Dá sa dosiahnuť vyškoleným personálom ktorý pozná efektívne pracovné postupy a vie ich použiť, výberom vhodnej techniky, pracovných pomôcok a prostriedkov. V kombinácii s optimálnym riadením nám to umožňuje dosiahnúť vyšší výkon, nižšie náklady, úsporu času a vyššiu kvalitu práce